Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Artikel 1. (01/09/2009- …)

Voor de toepassing van dit besluit dient onder handelingen te worden verstaan, de handelingen zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Artikel 1/1. (22/11/2018- de handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals…)

De medewerking van een architect is niet verplicht voor de hierna volgende handelingen:

1. de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voor zover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;

2. de handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals

- het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is;

- het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen;

- het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak;

- het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte;

- verluchting-, luchtbehandeling-, rook afzuig- of lucht afzuig installaties;

- zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden;

- schotelantennes;

- voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;

3. de volgende bouwwerken:

- een hok voor dieren met bijbehorende afrastering, een duiventil of een volière;

- een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;

- een serre;

- een veranda of een soortgelijke constructie die bestaat uit minstens 75 % glas of doorzichtig materiaal of een overdekt terras;

- een technische cabine.

met een maximum oppervlakte van 40 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;

Wil je meer weten over dakkapellen, dakrenovatie of gevelrenovatie? Boek hier een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met onze experten.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening lange versie.

No items found.

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren. Bekijk onze privacy policy voor meer informatie.